BG SYS HT s.r.o.
 
Pardubice
+420-466-264-565
bgsysht@bgsysht.cz


 Co je BGHitCoat ?    


BGHitCoat  je tepelně a korozně odolný keramický povlak pro zvýšení životnosti nových i stávajících žárovzdorných a kyselinovzdorných vyzdívek, žárobetonových, vláknitých a keramických vyložení a kovových povrchů tepelně a korozně namáhaných průmyslových zařízení.  Vynikající emisivita [0,98] – „černé těleso“ má 1,00.

Registrovaná ochranná  známka č. 294017

BGHitCoat  ZAJIŠŤUJE:

  • zvýšení životnosti vyzdívkových materiálů (až pětinásobné)
  • efektivní utěsnění pórů vyzdívkových materiálů proti chemickým a fyzikálním vlivům (zamezuje vnitřní degradaci vyzdívek způsobenou chemickým napadením a mechanickým pnutím uvnitř pórů)
  • výrazné zvýšení mechanické odolnosti vláknitých izolačních materiálů
  • snížení počátečního smrštění nových vláknitých materiálů při vypalování až o 50%
  • zachování mechanických vlastností původního podkladu
  • efektivní protikorozní ochranu kovových povrchů v silně kyselých prostředích (pouze povrchy které nejsou ve stálém ponoru)
  • zlepšení tepelného toku v sálavých sekcích pecí jeho zrovnoměrněním
  • snížení ztrát do komína a přenesení tepla do trubek při jejich snížené povrchové teplotě