Anodická ochrana - Technické parametry

1 Korozní rychlost kovů s anodickou ochranou při 23 oC <0,1 mm/rok
2 Korozní rychlost kovů s anodickou ochranou při 40 oC <0,1 mm/rok
3 Korozní rychlost kovů s anodickou ochranou při 95 oC <0,1 mm/rok
4 Obsah železa ve skladovaných látkách při 23 oC <5 ppm
5 Obsah železa ve skladovaných látkách při 40 oC <5 ppm
6 Obsah železa ve skladovaných látkách při 50 oC <5 ppm
7 Spotřeba elektřiny <0,5 kWh/m2.rok
8 Životnost katod >10 let
9 Životnost referentních elektrod >3 roky
10 Životnost kabeláže >20 let
11 Životnost řízeného zdroje >20 let

Poznámka:

Systémy anodické ochrany jsou tak robustní, že přežily povodně staletí v Přerově 1997 a v Neratovicích 2002 a podařilo se je oživit při najíždění provozů